Mutter: Bulldog-Bogeys Gajana      Vater:  Duke vom Lechfeld

                                                                                                                                                                                 

8 Welpen geboren am : 27.04.2017

5 Rüden 3 Hündinnen

 

    Rüde Number One Lemmy

 

 

 

 

  Hündin   Nawana

 

 

 

 

   Hündin Neele Frieda

 

 

 

 

   Rüde Nice Pollux

 

 

 

 

  Rüde Nox

 

 

 

 

Rüde Nimbo

 

 

 

 

  Rüde Nabu

 

 

 

 

  Hündin  Nanu - Nana